top of page

Ketel voor even op maat

De energietransitie zorgt voor uitdagingen binnen het woningenbestand van corporaties. In combinatie met lokale installateurs biedt Ketel voor even een oplossing voor tijdelijke overbrugging. De ervaring leert dat afstemming over inpassing binnen bestaande processen en (financiële) structuren hierbij gewenst is. Hier denken wij graag in mee.

Circulair concept

Ketel voor even maakt gebruik van verschillende circulaire strategieën in haar keten. Ketel voor even is gericht op het maximaliseren van de technische levensduur van CV ketel door tussentijdse Refurbishment en goed onderhoud (Repair). Door aanbod in de vorm van een abonnementsmodel, blijft de productverantwoordelijkheid bij de leverancier en wordt de expert uitgedaagd om de gebruikte grondstoffen zo optimaal mogelijk toe te passen. 

Buffervoorraad

Ketel voor even levert woning corporaties en hun lokale installateur een mogelijkheid voor opvang van vrijkomende CV ketels die herinzetbaar zijn. Wanneer de woningcorporatie en/of haar installateur vervolgens behoefte heeft aan overbruggingsinzet, kunnen zij CV ketels afroepen uit deze gestandaardiseerde voorraad. Door de schaalgrootte van deze opvang door de samenwerking met een groot aantal partners, wordt beschikbaarheid zeker gesteld.

punerea-in-functiune-a-centralei-termice-PIF-770x500.jpg

Sociale waarde

Refurn verzorgt de werkzaamheden aan de CV ketels. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zetten zich hierbij in voor een een goed resultaat. Dit wordt gecombineerd met een opleidingstraject met als doel om de toestroming van technische mensen te stimuleren richting de arbeidsmarkt. Refurn is PSO-ladder trede 3, 30+ gecertificeerd. Hierdoor kan een groot aandeel van de tariefstelling als Social Return On Investment gezien worden.

punerea-in-functiune-a-centralei-termice-PIF-770x500.jpg

Betrouwbaarheid

Bij ontvangst van CV ketels worden deze beoordeeld, gerefurbished en getest volgens fabrieksvoorschrift. Het proces documenteren wij voor de herleidbaarheid en verantwoording. Wij delen de CV ketels in naar potentiële inzetperiode om aan te sluiten bij de vraag van onze klanten. Door deze werkwijze kunnen wij een zeer stabiel kwaliteitsniveau bieden in hergebruikte CV ketels. Wij stellen hiermee lokale installateurs in staat deze CV ketels met een gerust gevoel toe te kunnen voegen aan een (lopend) onderhoudscontract.

pijlen-01_edited kopiëren.jpg
7aac7620-58ba-4789-a743-556cc068a468.jpg

Hoe pakken wij het aan?

bottom of page